Výtahy SHS s.r.o.

Naše služby

 • Pravidelná preventivní údržba výtahů

  Prováděna za účelem zajištění spolehlivosti, bezpečnosti provozu a za účelem minimalizovat míru opotřebení komponentů výtahů.

  Tato služba zahrnuje: mazání a doplnění olejů dle mazacího plánu výrobce,čištění technologie výtahu od provozních nečistot (oleje v lapačích na olej,...) pravidelnou kontrolu funkčního stavu normou seřízení a nastavení zařízení (zahrnuta do paušální platby)

 • Čištění šachty výtahů

  Čištění opláštění šachty včetně prohlubně.

 • Plánované opravy výtahů

  Všechny plánované (generální) opravy spojené s výměnou náhradních dílů jsou prováděny zhotovitelem na základě jeho písemné nabídky odsouhlasené objednatelem.

 • Zkoušky po opravě

  Zkouška, při které zhotovitel ověří funkci opravené nebo při opravě vyměněné části.

 • Vyproštění osob

  Zavazujeme se nastoupit do 60 minut od nahlášení.

 • Poradenská činnost

  Pověřená osoba objednavatele je neprodleně seznamována s výsledky odborných a úředních zkoušek, včetně návrhu na potřebnou opravu nebo modernizaci zařízení k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, případně k zlepšení technické úrovně a provedení.

 • Hlasová služba GSM

  Umožňuje provoz oboustranného dorozumívacího zařízení z kabiny výtahu přes GSM bránu.

 • NON STOP dispečink

  Umožňuje oznámit poruchu nebo požadavek na vyproštění osoby 24 hodin denně 365 dní v roce. Kontaktujte nás na telefonním čísle : +420 777 165 165